Ramus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ramus, grana, obično se odnosi na granu nekog nerva.

Preporuka strane: