Besan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Besan, onaj koji je oboleo od besnila, rabijesa.

Preporuka strane: