Medicinski rečnik – Pojmovi na B

Oko sto medicinskih pojmova na slovo B. Medicinski rečnik medicinskih pojmova na B: Bagasoza, Bakteriemija, Balanitis, Bartolinitis…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na Č, javite nam se putem kontakt forme.

Brilova bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Brilova bolest, tifusna groznica.

Brizgalica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Brizgalica, špric, stakleni, plastični ili metalni kontejner i klip. Kada se stave na iglu upotrebljavaju se za ubrizgavanje različitih materija u telo.

Brojanice na rebrima – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Brojanice na rebrima, simptom koji se javlja kod rahitisa: završeci rebara prema grudnoj kosti imaju izgled brojanica, odnosno kuglice.

Bromhidrozis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bromhidrozis, miris tela.

Bromidi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bromidi, lekovi koji se upotrebljavaju da umire preterane emocionalne poremećaje.

Bronhiektazije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bronhiektazije, dilatacija ili proširenje malih bronhija udrženo sa hroničnim zapaljenjem i infekcijom koja se odvija u plućima.

Bronhijalni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bronhijalni, odnosi se na bronhije, kroz koje prolazi vazduh, disajne puteve, cevi.

Bronhije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bronhije, dušnice, vezuju dušnik s plućima.

Bronhiole – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bronhiole, male bronhije u plućnom tkivu, plućni mehurići.

Bronhitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bronhitis, zapaljenje bronhija.

Bronhogram – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bronhogram, snimak bronhijalnog stabla pomoću rendgenskih zraka.

Bronhopneumonija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bronhopneumonija, zapaljenji bronhijalnih puteva i pluća. Uobičajeni oblik zapaljenja pluća, pneumonije.

Bronhoskopija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bronhoskopija, metoda kojom se dobija uvid u stanje bronhija time što se instrument bronhoskop uvodi u bronhije.

Bronhospazam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bronhospazam, spazam stezanje bronhijalnih puteva.

Bronhus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bronhus, dušnica, bronhijalna cev.