Brizgalica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Brizgalica, špric, stakleni, plastični ili metalni kontejner i klip. Kada se stave na iglu upotrebljavaju se za ubrizgavanje različitih materija u telo.

Preporuka strane: