Barijumska klizma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Barijumska klizma, davanje tečne mešavine koja sadrži barijum preko rektuma radi snimanja debelog creva x-zracima.

Preporuka strane: