Abortus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Abortus, pobačaj, spontani ili indukovani izlaz neživog embriona, ploda u toku ranog stadijuma razvoja.

Preporuka strane: