Adaptaciona bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Adaptaciona bolest, poremećaj prilagođavanja, bilo koja bolest udružena sa stresom.

Preporuka strane: