Ahlorhidrija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ahlorhidrija, odsustvo sone (hlorovodonične) kiseline u stomaku.

Preporuka strane: