Akademik Prof. dr sci. med. Branimir Gudurić Hirurg – Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Akademik Prof. dr sci. med. Branimir Gudurić Hirurg – Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Specijalna ginekološka bolnica Genesis
Uroša Predića 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Akademik Prof. dr sci. med. Branimir Gudurić Hirurg
Prof dr Branimir Gudurić, hirurg-onkolog

Medicinske usluge

Biografija doktora

Specijalna ginekološka bolnica Genesis Novi Sad

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Operacija tumora dojke
Hirurgija dojki: Zavisno od veličine tumora, veličine vaše dojke, kliničke i mamografsko-ultrazvučne prezentacije hirurg-onkolog će vam predočiti vrstu operacije koja je najoptimalnija za vas. Operacije mogu biti poštedne ili radikalne. Poštedne operacije podrazumevaju ostranjenje patološke promene sa manjom zonom zdravog tkiva , nazivaju se još i tumorektomije, segmentektomije ili kvadrantektomije. Ovu vrstu intrevencija kod karcinoma obavezno prati i ozračivanje te dojke. Druga vrsta intrevencija se naziva radikalna, kada se odstranjuje čitava dojka. Dalje lečenje ovih pacijentkinja zavisi od brojnih faktora (prisustva metastaza, patoistološkog tipa tumora, histološkog gradusa i hormonskih receptora…).
Savremeni trend su radikalne operacije sa poštedom kože i regije bradavice i istovremenom ili naknadnom rekonstrukcijom dojke i uzrdanjom implantata (subkutana masetkomija sa implantatom).
Za ove vrste intervencija neohodno je bolničko lečenje uz adekvatna pripremu pošto se vrše u opštoj anesteziji.
Bitno je da izaberete hirurga , steknete poverenje tokom razgovora sa njim i posle operacije se pridržavate svih uputstava i redovno se kontrološete.

Uvećanje grudi (augmentacija)
predstavlja promenu veličine, položaja ili oblika dojki. Obično se žene opredele za ovu vrstu intervencije nakon trudnoće i dojenja, kada dojke izgube svoj tonus i volumen. Ova estetska procedura se, naravno, može izvršiti i pre trudnoće, posebno u devojaka kod kojih postoji izražena asimetrija u veličini dojki. Neophodno je sačekati da prođe period rasta i razvoja, da devojka navrši 18.godinu života.
Ova intervencija se u tehničkom-hiruškom aspektu može načiniti na nekoliko različitih načina. Koja vrsta ugradnje implantata, a posebno veličina koja će se ugraditi, zavise od vaše želje i onoga što vam hirurg predoči kao najbolje rešenje za vašu konstituciju.
U razgovoru sa operatorom iznesite svoje želje, efekat koji želite da postignete, a on će vas sa stanovišta zdravlja obavestiti o mogućnostika i limitima intervencije.

Podizanje grudi (mastopexia)
predstavlja hirušku intrevencijuu kojom se menja položaj i izgled dojki. Intrevencija se uglavnom izvodi nakon dojenja, kada grudi izgube svoju čvrstinu, punoću i dodje do njihovog spada.
Tehnički pristup koji će hirurg koristiti prilikom ove intrevencije prevashodno zavisi od kavliteta i strukture vaših dojki. U nekim slučajevima je pored podizanja grudi neophodna i ugradnja implantana kako bi se postigao adekvatan estetski efekat,
U razgovoru sa hirurgom biće vam predočene vrste operativnih tehnika, rizici i moguće komplikacije.

Smanjenje grudi (redukcija)
predstavlja smanjenje veličine grudi koje prati promena položaja i oblika grudi. U nekih žena velike grudi predstavljaju isključivo estetski problem, ali ne retko to je i zdravstveni problem. Žene sa izrazito velikim grudima osećaju bolove u kičmi, vremenom dolazi do njenog deformiteta i bržeg nastanka degenerativnih promena. Ove žene umeju da imaju i manjnje bitan, ali ne i zanemarljiv problem sa pronalaženjem adekvatne garderobe, grudnjaka , radne odeće.
Ova vrsta intervencije je tehnički složenija od prethodno navedenih estetskih zahvata. Neophodno je da se opredelite za hirurga sa velikim iskustvom ukoliko planirate ovu vrstu operacije.

Biografija doktora: Akademik Prof. dr sci. med. Branimir Gudurić Hirurg

Prof dr Branimir Gudurić, hirurg-onkolog

Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2004. i Medicinske Akademije SLD, Beograd, od 2002. godine.

Redovni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2010.

Rođen 05.02.1940. u Nišu. Diplomirao 1963. i magistrirao 1973. na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a doktorirao 1976. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Redovni profesor Hirurgije i Hirurške onkologije i Medicinske etike na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, u penziji

Profesor Emeritus Univerziteta Novi Sad 2006g

Specijalista opšte hirurgije 1971. Novi Sad i grudne hirugije 1973. Roterdam, a završio poslediplomsku školu Evropskog udruženja hirurške onkologije ‘“Prof. Umebro Veronesi” Milano Italija, 1978.

Počasni član Udruženja onkoloških hirurga Srbije od 2011.

Oblasti istraživanja

Uspostavljanje i usavršavanje tehnika skrininga, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije u tretmanu malignih neoplazmi dojke, debelog creva, endokrinih žlezda i abdominalnih tumora.

Uvođenje “Hirurške onkologije” kao posebnog dela predmeta Hirurgija na dodiplomskim i posle diplomskim studijama u N.Sadu 1976g.

Primena kombinovanih tretmana (konzervativna hirurgija uz zračenje i rekonstruktivne procedure kod raka dojke, preoperativno zračenje i radikalna hirurgija uznapredovalih karcinoma rektuma i dr.)

Ukupno saopštio i objavio 246 radova, editor u tri monografije, pisac jednog poglavlja u stranoj i šest poglavlja u domaćim monografijama i tri u udžbenicima.

Predavanja po pozivu u Newcastle-u,Londonu, New Yorku, Mianzu, Ljubljani i dr. Učetsvoivao u 12, a rukovodio sa 11 višegodišnjih naučno-istraživačkih projekata Ministarsta za Nauku Vojvodine.

Godinu dana bio visiting (IREX) istraživački profesor u Sloan Ketering Kancer Centru u New Yorku i tri meseca radio kao “Honorary consultant “ u Charing Cross Hospital London.

Dobitnik Plakete ”Prof. dr Voja Stojanović“ za naučno-istraživački rad za 1998. godinu Udruženja Univerzitetskih profesora i naučnih radnika Srbije – Beograd kao i Oktobarske nagrade za 1998. grada Novog Sada, kao i Zlatne plakete Instituta za Onkologiju Beograd 2005g. za razvoj onkologije u Srbiji.

Nosilac je i Nagrada za životno delo Društva lekara Vojvodine-Srpskog lekarskog društva za 2006. godinu i Univerzirtetskih nastavnika i naučnih radnika Novi Sad za 2006. godinu.

Druge važne informacije

Član uređivačkih odbora: European Journal of Surgical Oncology – Sounders ltd. London, (1986-97),

član Odbora recenzenata EJSO (1998 – 2001), Journal of BUON, Atina, (od 1998.), Archives of Oncology, Sremska Kamenica (od 1993.),

Arhiva za Gastro-entero-hepatologiju SLD Beograd (od 1997.), predsednik i glavni i odgovorni urednik Izdavačke delatnosti Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva.

Članstvo

Evropsko udruženje hirurških onkologa – član-osnivač (Brisel),

Britanska asocijacija hirurških onkologa (London),

Kraljevsko medicinsko društvo – Oncologia (London),

Internacionalno udruženje univerzitetskih colo-rektalnih hirurga (Chicago),

Balkanska unija onkologa (Atina),

Evropskog Udruženja za coloproctologiju,

Predsednik SLD-DLV 2002.2006,

potpredsednik Udruženja hirurških onkologa- SCG 2004,

Udruženja kolo-proktologa Srbije.

Zakazivanje pregleda

Akademik Prof. dr sci. med. Branimir Gudurić

HirurgMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Uroša Predića 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Uroša Predića 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Akademik Prof. dr sci. med. Branimir Gudurić, specijalista hirurg, poseduje višegodišnje iskustvo i stručno usavršavanje iz oblasti hirurgije dojki i to: operacija tumora dojke, uvećanje grudi, podizanje grudi i smanjenje grudi.

Specijalna ginekološka bolnica Genesis
Uroša Predića 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: