Akutni gastritis

Šta je to akutni gastritis?

Akutni gastritis je zapaljenje sluznice želuca prouzrokovano bakterijama, virusima, hemijskim materijama ili konzumiranjem pokvarene hrane.

Koji su simptomi akutnog gastritisa?

Muka, povraćanje, grčevi u gornjem delu abdomena, povišena temperatiura.

Da li je katar želuca drugi naziv ove bolesti?

Da. Najčešće se jednostavno kaže »pokvaren želudac«.

Da li je gastritis obično udružen sa sličnim zapaljenjem tankog creva?

Da, te se, prema tome, oboljenje zajedničkim imenom naziva gastroenteritis.

U čemu se sastoji lečenje akutnog gastritisa ili gastroenteritisa?

a. Mirovanje u postelji.
b. Uzdržavanje od hrane.
c. Umereno unošenje tečnosti kada se stiša osećanje muke.
d. Antispastični i antacidni lekovi.
e. Lekovi čije je dejstvo u stišavanju preterane crevne aktivnosti i prekidanju proliva (dijareje).

Za koje vreme se mogu osobe obolele od akutnog gastritisa ili gastroenteritisa oporaviti?

Ovo oboljenje se obično stišava za vreme od jednog do tri dana. Ukoliko se ne stiša, trebalo bi sprovesti detaljno ispitivanje da bi se utvrdilo da se ne radi o nekom ozbiljnijem oboljenju.

Kako se može načiniti razlika između akutnog gastritisa i akutnog gastroenteritisa?

Akutni gastroenteritis je praćen žestokim grčevima u srednjem i donjem delu abdomena, kao i epizodama proliva (dijareje). Ukoliko se radi samo o oboljenju želuca, dijareja nije prisutan simptom.

Da li je neophodno pribeći hirurškoj intervenciji zbog akutnog gastritisa?

Ne. To je takvo obolienje koje se smiri samo uz konzervativno lečenje.