Alergije na fizičke činioce

Šta je to alergija na fizičke činioce?

To je nenormalna reakcija prouzrokovana nekim fizičkim uzrokom kao što je na primer, toplota, hladnoća, svetlost ili mehanički nadražaj.

Kakvi su simptomi alergije na fizičke činioce?

Postoje dve vrste simptoma:
a. Kontaktna reakcija.
b. Refleksna reakcija.

Kontaktna reakcija nastaje na mestu kontakta, dodira sa fizičkim uzročnikom, na primer, koprivnjača se može pojaviti na onim delovima tela koji su bili izloženi hladnoći.

Refleksne reakcije mogu nastati na udaljenijim delovima tela, tkivima ili organima kao odraz, rezultat izloženosti hladnoći ili toploti, kao na primer, astmatični napadi, koprivnjača i drugi vidovi alergijske preosetljivosti.

Refleksne reakcije koje prate izloženost nadražaja nekog alergena mogu biti tako jake da mogu prouzrokovati i slično stanje. Misli se da refleksnim reakcijama mogu da se objasne čak i neki slučajevi utopljenja.

Kako se leči alergija na fizičke činioce?

Lečenje se može sastojati u izlaganju pacijenta malim stepenima hladnoće ili toplote (ili drugom nadražaju koji prouzrokuje alergiju) u toku dužeg perioda. Pacijent na taj način može steći otpornost na odgovarajući fizički uzročnik.

Na primer, svakodnevno kupanje u vodi koja svakog dana postaje sve toplija ili hladnija, već prema tipu alergije, može ponekad desenzibilisati pacijenta alergičnog na hladnoću odnosno toplotu. Ponekad, davanje antihistaminika može dovesti do desenzibilizacije.