Alkaptonurija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Alkaptonurija, jedno nasledno i metaboličko oboljenje, poremećaj koji se viđa kod dece.

Preporuka strane: