Alveola – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Alveola, koštani džep, odnosno udubljenje u kome leži zub. Ovaj izraz takođe označava anatomsku jedinicu plućnog parenhima, vazdušni mehurić u plućima.

Preporuka strane: