Ambivalentan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ambivalentan, osećanje kako ljubavi tako i mržnje za istu osobu ili stvar.

Preporuka strane: