Aneurizma

Šta je aneurizma?

To je slabost zida arterija koja dovodi do lokalnog širenja i stvaranja džepova. Slična je pliku na gumi vozila.

Koji su neki od uzroka aneurizme?

a. Svojstvena slabost mišićne obloge zida krvnog suda
b. Povreda krvnog suda
c. Oboljenja krvnog suda kao što je arterioskleroza, sifilis ili neka druga infekcija

Na kojim se mestima obično sreću aneurizme?

One se mogu sresti bilo gde u organizmu, ali obično nastaju na glavnim arterijama kao što je aorta, na preponi, iza kolena ili u mozgu.

Kakva je terapija aneurizmi?

Jedina efikasna terapija je hirurgija. Činjeni su pokušaji da se odstrani deo krvnog suda koji je zahvaćen aneurizmom i da se dva preostala kraja ponovo ušiju. Ako se ovo ne može postići, kalem krvnog suda od teflona ili dakrona koristi se kao zamena za oboleli segment arterije.

Da li je hirurgija aneurlzme uspešna?

Da. Nedavni napredak hirurgije krvnih sudova učinio je da izlečenje aneurizmi bude moguće u većini slučajeva. Aneurizme aorte u grudima ili abdomenu se sada mogu često korigovati odstranjivanjem obolelog dela arterije i postavljanjem plastičnog kalema krvnog suda.

Kakve su opasnosti od aneurizme?

Zid suda u oblasti aneurizme je istanjen, oslabljen i podložan prskanju. Ovo se dešava kod većine pacijenata koji nisu hirurški lečeni. Prskanje često može dovesti do smrti zbog krvarenja.