Antibiotici

Šta su antibiotici?

Antibiotici su hemijske supstance koje proizvode živi mikroorganizmi kao što su bakterije i gljivice. Oni se koriste u medicini za borbu protiv bolesti koje izazivaju druge bakterije ili virusi.

Koji su neki od najčešće korišćenih antibiotika?

Penicilin, streptomicin, tetraciklini, cefalosporini, itd.

Koliko su antibiotici eflkasni?

Milioni života spašeni su otkada su otkriveni antibiotici. Zapaljenje pluća, streptokokne, stafilokokne, gonokokne, sifilistične i druge infekcije leče se pravilnom upotrebom antibiotika.

Stiče li se otpornost na antibiotike?

Pacijent ne dobija otpornost na antibiotike, ali na žalost mnoge bakterije stiču otpornost. Prema tome, antibiotike treba pravilno i uzdržano koristiti.

Pomažu li antibiotici u lečenju tumora ili raka?

Zasad nije poznato lekovito dejstvo antibiotika u lečenju tumora ili raka.

Da li je alergija prouzrokovana antibioticima česta?

Da. Ali pacijent može biti alergičan na jedan antibiotik a ne i na ostale. Tako se alergični pacijenti uspešno mogu lečiti korišćenjem jednog ili drugog od ovih lekova.

Mogu li zbog alergije izazvane antibioticima ili zbog njihovog preteranog uzimanja nastati štetne posledice?

Ponekad mogu. Alergijske reakcije mogu biti vrlo jake i manifestovati se kožnim osipom, krvarenjem i koprivnjačom. Antibiotici mogu prouzrokovati ozbiljno oboljenje bubrega, koštane srži, nervnog sistema ili gastrointestinalnog trakta. Kao i kod svih druglh jakih lekova, uzimanje antibiotika treba da kontroliše lekar.

Treba li uvek pre uzimanja antibiotika uzeti recept?

Da.

Da li su antibiotici eflkasni pri običnoj prehladi ili gripu?

Ne.

Može li pacijent sam uzimati antibiotike?

Ne! Antibiotike treba uzimati samo po lekarskom receptu jer svojevoljno uzimanje može prouzrokovati nepotrebnu alergiju na antibiotike ili otpornost izvesnih mikroorganizama u telu na odgovarajući antibiotik.