Apendicitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Apendicitis, zapaljenje apenaiksa, crvuljka.

Preporuka strane: