Apscesi – infekcije oko čmara (Perirektalni i perianalni apscesi)

Da li su apscesi u oblasti anusa i rektuma uobičajena pojava?

Da.

Šta prouzrokuje stvaranje tih apscesa?

Smatra se da infekcija koja počinje u zidu što oblaže čmar ili rektum dovodi do stvaranja tunela ili prolaza kroz zid put površine kože.

U čemu se sastoji lečenje tih apscesa?

Trebalo bi da se ti apscesi incidiraju (prorežu) veoma rano, to jest odmah posle njihovog nastanka i da se široko dreniraju.

Da li takvi apscesi uvek u potpunosti zaceljuju?

Ne. Neki od apscesa će se ponovo otvoriti i zatvoriti posle nekoliko nedelja ili meseci, a njihova pojava se može odraziti i na stvaranje fistula.

Da li je neophodna hospitalizacija radi otvaranja tih apscesa?

Samo se veliki, masivni apscesi koji su praćeni velikim bolom ili temperaturom moraju otvoriti, pod anestezijom, u bolnici. Apscesi koji su praćeni manje burnim simptomima mogu se otvoriti uz pomoć lokalne anestezije u hirurškoj ambulanti.