Apstinencija

Da li se apstinencija preporučuje kao kontraceptivna metoda?

Ne. Pre pojave efikasnih kontraceptivnih metoda lekari su imali običaj da tvrde da je jedini stvarno siguran metod apstinencija. Naravno sada se zna da postoje metodi koji su skoro sto posto sigurni ukoliko se koriste na propisan način. Štaviše, apstinencija nije sto posto sigurna pošto ima zabeleženih slučajeva, kojih je istinu govoreći vrlo malo, kada su žene zatrudnele a da u stvari nisu imale snošaj. Ovi slučajevi su pokazali da sperma izbačena blizu ulaza u vaginu može doći u kontakt sa himenom i da spermatozoidi mogu proći kroz mali otvor himena i na taj način stići u vaginu. Dobro je poznato i testovima je dokazano da spermatozoidi imaju sposobnost da napuste izbačenu semenu tečnost i uz zidove vagine dopru do ulaza u matericu. Samo bi mali broj brakova među mladim ljudima uspeo ako bi apstinencija bila jedini metod kontracepcije.