Artroplastika

Šta je artroplastika?

Ovaj izraz se koristi da opiše plastičnu rekonstrukciju ili hiruršku zamenu zgloba.

U kojim se slučajevima najčešće vrši artroplastika?

a. U bilo kom slučaju koji prati stalno, bolno ograničenje zglobnih pokreta
b. Kada je zglob nepovratno oštećen teškom frakturom i kada nije došlo do procesa zarastanja
c. Kada su kosti koje sačinjavaju zglob oštećene hroničnim artritisom ili nekim drugim degenerativnim oboljenjem
d. Kada je potrebno izvaditi zglob, ili deo zgloba, zbog tumora kosti

Koji se zglobovi mogu zameniti artroplastikom?

a. Zglob kuka
b. Zglob lakta
c. Eameni zglob
d. Zglobovi prstiju

Koji se metali koriste kao zamena za koštano tkivo?

Veštački zglobovi (protetička sredstva) načinjeni su od metala koji se zove vitalijum ili od SMO čelika. Vitalijum se sastoji od nekoliko metala kao što je kobalt, hrom, ugljenik, molibden, mangan itd. SMO čelik je legura nerđajučeg čelika i molibdena.

Koliko je artroplastika uspešna?

Artroplastika je načinila veliki napredak u poslednjih nekoliko godina tako da pacijenti mogu očekivati da će im se odstraniti bol i značajno poboljšati kretanje posle operacije. Naravno, artroplastika je veći hirurški zahvat koji mogu izvoditi samo specijalisti sa velikim iskustvom na ovom polju.

Koji je najčešći uzrok neuspeha artroplastike?

Postoperativna infekcija. Ako ona nastupi i ako se ne može zaustaviti, može biti potrebno da se ukloni metalna proteza.

Ako jedan artroplastični zahvat ne uspe, da li je moguće operaciju kasnije ponoviti?

Da, ali je verovatno da će rezultat biti manje zadovoljavajući. Važno je da se sve infekcije otklone pre ponovnog postavljanja metalne proteze.