Astragalus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Astragalus, skočna kost, kost koja učestvuje u formiranju skočnog zgloba.

Preporuka strane: