Atavizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Atavizam, pojava izvesne vrste koja podseća na primitivnog pretka.

Preporuka strane: