Atelektaza – kolabiranje plućnog tkiva

Šta je atelektaza?

To je stanje koje nastaje kad plućno tkivo kolabira, splasne jer u njemu nema vazduha.

Šta prouzrokuje atelektazu?

Opstrukcija, zapušenje bronhija.

Koji tipovi atelektaze postoje?

a. One koje nastaju pri rođenju i koje su posledica bilo sluznog čepa u bronhiji bilo urođeno deformisane i sužene bronhije.
b. U toku kasnijeg životnog doba može nastati zbog blokade bronhija šlajmom, gnojem ili krvlju. Pored toga, i strana tela kao što su kikiriki, meso ili druga hrana koja odu pogrešnim putem mogu dovesti do zapušenja bronhije i prouzrokovati atelektazu. Prva indikacija postojanja tumora bronhijalnih puteva je predeo atelektaze (kolabiranog pluća) koji nastaje zbog opstrukcije bronhijalnog puta od strane tumorske izrasline.

Šta je masivna atelektaza?

Postoperativna komplikacija sa velikim brojem sluznih čepova koji blokiraju glavne bronhijalne puteve. To može dovesti do kolapsa celog plućnog krila.

Kako se leči masivna atelektaza?

Bronhoskop se uvlači u dušnik i kroz njega se usisavaju sluzni čepovi.

Da li se masivna atelektaza često sreće?

Ne, otkako je došlo do poboljšanja anestetičkih metoda. Anestetičari danas u toku i posle davanja anestezije usisavanjem kroz endotrahealnu cev održavaju nesmetan prolaz vazduha kroz bronhijalne puteve.

Da li je masivna atelektaza ozbiljno stanje?

Da. Nju prati visoka groznica i izražena kratkoća daha. To može pogoršati oporavak pacijenta nad kojim je bila izvršena operacija.

Da li su sadašnji oblici lečenja efikasni u slučaju masivne atelektaze?

Da. Usisavanje sluznih čepova i antibiotici izlečiće skoro sve slučajeve masivne atelektaze.

Mora li se bronhoskop uvek koristiti pri lečenju masivne atelektaze?

Ne. Često se pacijentu može pomoći da sam izbaci sluzni čep stimulacijom dubokog disanja i davanjem kiseonika, kao i raznim drugim sredstvima koja će pomoći da se sluz (šljam) iskašlje.