Atelektazija novorođenčadi

Šta je atelektazija novorođenčadi?

To je nedostatak ekspanzije (širenja) nekih delova pluća deteta. U tim delovima nema vazduha niti kiseonika, pa oni ne funkcionišu dobro.

Šta je uzrok atelektaziji?

Ona može da bude posledica opstrukcije koju stvaraju sluz ili amniotička tečnost u disajnim putevima, ili može da bude prouzrokovana nesazrelošću plućnog tkiva, pri čemu ovo tkivo nije razvilo sposobnost da se širi.

Kakve su manifestacije atelektazije?

Dete ima brz, kratak dah, može da krklja pri disanju, da poplavi usled nedostatka kiseonika, a grudni koš, u području rebara i vrata, može da mu se ugiba kada pokušava da udahne.

Kakav je postupak kod atelektazije novorođenčeta?

Kada je reč o opstruktivnoj tečnosti u disajnim putevima, ona mora da se iscrpi. Ponekada, u teškim slučajevima, za uklanjanje ove prepreke (opstrukcije) neophodno je izvršiti bronhoskopiju. Pored toga, novorođenče se drži u inkubatoru sa visokom vlažnošću i visokom sadržinom kiseonika. Važno je da se novorođenče podstakne da duboko diše, a to se postiže time što će se naterati da plače često, ako je potrebno i svakih nekoliko minuta.

Kakav je ishod u ovim slučajevima?

Ako je atelektazija blage forme, ona će za nekoliko dana da iščezne, uz normalno širenje pluća. Ako je forma teška, ona može da prouzrokuje nedovoljan priliv kiseonika u mozak što, sa svoje strane, može da prouzrokuje oštećenje moždanih ćelija. U veoma teškim slučajevima, ona za dan ili dva može da prouzrokuje smrt.

Preporuka strane: