Blog Archives

Medicinski aparati i oprema Beograd – Medicinska oprema Success – Borac

Success-Borac, Svetozara Markovića 87 , 11000 Beograd, 011/684-385

Zdravstveni zavodi Beograd – Zavod za zaštitu radnika MUP-a

Zavod za zaštitu radnika MUP-a, Durmitorska 9, Beograd, 011/3612-933

Zdravstveni zavodi Beograd – Zavod za psihofiziološke poremećaje i razvojnu patologiju

Zavod za psihofiziološke poremećaje i razvojnu patologiju, Kralja Milutina 52, Beograd, 011/685-180 011

Zdravstveni zavodi Beograd – Zavod za protetiku

Zavod za protetiku, Vojvode Putnika 7, Beograd, 011/653-229

Zdravstveni zavodi Beograd – Zavod za farmaciju Srbija

Zavod za farmaciju Srbija, Vojvode Stepe 458, Beograd, 011/462-986

Zdravstveni zavodi Beograd – Zavod za endemsku nefropatiju

Zavod za endemsku nefropatiju, Đorđa Kovačevića 27, Beograd, 011/8123-173

Zdravstveni zavodi Beograd – Zavod za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

Zavod za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, Trebevićka 16, Beograd, 011/554-132

Zdravstveni zavodi Beograd – Zavod za bolesti zavisnosti

Zavod za bolesti zavisnosti, Teodora Drajzera 44, Beograd, 011/3671-431

Zdravstveni zavodi Beograd – Gradski zavod za zaštitu zdravlja

Gradski zavod za zaštitu zdravlja Beograd , 29. novembra 54a, Beograd, 011/3237-351

Zdravstveni zavodi Beograd – Gradski zavod za kožne i venerične bolesti

Gradski zavod za kožne i venerične bolesti , Džordža Vašingtona 17, Beograd, 011/32349-192

Zdravstveni zavodi Beograd – Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć , Bulevar Franše D Perea 5, Beograd, 011/3615-007

Zdravstveni zavodi Beograd – Gradski zavod za gerontologiju, kućno lečenje i negu

Gradski zavod za gerontologiju, kućno lečenje i negu , Kralja Milutina 52, Beograd, 011/659-358

Zdravstveni zavodi Beograd – Gradski zavod za bolesti pluća i tuberkulozu

Gradski zavod za bolesti pluća i tuberkulozu Beograd , Preševska 33, Beograd, 011/3811800