Azijski i hongkonški grip

Šta je azijski grip?

To je grupa gripoznih oboljenja koja se često šire kao epidemije i koje prouzrokuje jedna vrsta virusa tipa A, kao i nekoliko drugih virusnih sojeva.

Koji su simptomi azijskog gripa?

Vrlo su slični simptomima običnog gripa i uključuju slabost, drhtavicu, febrilnost, glavobolju, bolove u mišićima, a ponekad i crevne simptome.

Kakav je tok bolesti?

Obično traje pet do deset dana, a onda prestaje ukoliko ne dođe do komplikacia.

Može li se postaviti tačna dijagnoza ove bolesti?

Ako nije utvrđen epidemijski tip, pošto su simptomi uobičajeni, tačna dijagnoza se ne može uvek postaviti, pa će bolest biti klasifikovana kao običan grip. Tačna dijagnoza zahteva komplikovane laboratorijske analize koje se ne vrše u običnim slučajevima.

Kako se bolest širi?

Kapljičnom infekcijom sa jednog obolelog na drugog, na isti način kao i običan grip.

Koliko je dug inkubacioni period?

Dvadeset četiri do sedamdeset dva časa.

Kakve komplikacije kod azijskog gripa mogu nastupiti?

Epidemija gripa A izgleda da je u vezi sa većom učestanošću ozbiljnih komplikacija nego što je to slučaj kod običnog gripa. Najčešća komplikacija je virusno zapaljenje pluća, bakterijsko zapaljenje pluća, traheobronhitis, miokarditis (zapaljenje srčanog mišića), izvesne neurološke komplikacije kao što je encefalitis i razni oblici neuritisa.

Da li je to ozbiljna bolest?

Ne. Mada je napad jak, bolest je uglavnom blaga i vrlo se malo Ijudi ozbiljno razboll. Oni koji su najpodložniji ozbiljnim komplikacijama su ljudi sa hroničnim srčanim, plućnim i bubrežnim oboljenjima, stariji ljudi (stariji od pedeset pet godina) i trudnice. Takvim se ljudima uveliko savetuje vakcinacija.

Postoji li neki poseban oblik lečenja?

Ne postoji neko naročito lečenje same bolesti, ali se antibiotici koriste za sprečavanje i lečenje komplikacija.

Može li se sprečiti dobijanje azijskog gripa?

Da, virusnom vakcinom protiv gripa, polivalentnom vakcinom tipa A i B koja u stvari sadrži nekoliko sojeva domaćeg i azijskog virusa tipa A i B.

Koliko se vremena posle vakcinacije stiče imunitet?

Obično za dve nedelje, mada ovo vreme nije striktno.

Koliko je vakcina efikasna?

Izgleda da imunitet stvoren vakcinom traje oko četiri meseca, a u nekim slučajevima i godinu dana.

Da li je vakcinacija efikasna u svim slučajevima?

Zapaženo je da vakcina štiti u šezdeset pet do sedamdeset pet posto slučajeva.

Da li svako može da bez bojazni primi vakcinu koja sadrži azijski soj?

Ne. Osobe alergične ili osetljive na jaja, piliće i perje ne bi trebalo da se vakcinišu jer se vakcina priprema na kokošijem jajetu. Svi ostali se bez ikakvih bojazni mogu vakcinisati.

Da li se hongkonški grip razlikuje od azijskog ili drugih vrsta gripa?

Samo po jačini. Takođe je zapaženo da grupa virusa koja se popularno zove hongkonški grip ima veći broj smrtnih slučajeva nego drugi oblici virusa ove bolesti.