Barbiturati

Šta su to barbiturati?

To su lekovi koji se obično prepisuju za smanjenje nervne napetosti i omogućavanje spavanja.

Koliko su barbiturati efikasni za omogućavanje sna i opuštanje od nervne napetosti?

Mada postoje velike razlike u delovanju barbiturata na pojedine osobe, uopšte se može reći da su efikasni u smanjenju nervne napetosti i omogućavanju sna, ipak treba istaći da se uzrok nervne napetosti i nedostatka sna ne može otkloniti samo uzimanjem barbiturata.

Može li pacijent sam uzimati barbiturate ili ih treba uzimati samo po lekarskom uputu?

Barbiturate treba uzimati isključivo po uputstvu lekara jer su to potencijalno štetni lekovi.

Mogu li se barbiturati bez opasnosti uzimati duže vremena?

Ne, ukoliko to lekar ne odobri.

Stvaraju li barbiturati naviku?

Da, kod nekih ljudi mogu čak prouzrokovati zavisnost (adikciju).

Može li se uzimanjem barbiturata u toku nekoliko meseci steći imunitet ili otpornost na njih?

Da. Da bi obezbedio isti efekat barbiturata, korisniku su potrebne sve veće i veće doze.

Kakva posledica može nastati od suviše velike doze barbiturata?

Preterana doza ovih lekova može prouzrokovati komu ili smrt.

Za kakva se stanja barbiturati najčešće propisuju?

Za nervnu napetost, razdražljivost, konvulzivna stanja kao što jo epilepsija, bolest kretanja, nesanica, stanja preterane stimulacije, visok krvni pritisak i tako dalje.

Postoje li pored barbiturata i drugi efikasni sedativi?

Da. Bromidi, hlorni hidrat i neki od novih lekova koji su se pokazali kao vrlo efikasni.

Ima li slučajeva kada je bolje upotrebljavati neke od gore pomenutih lekova?

To zavisi od reagovanja pacijenta i izbora lekara koji ih propisuje.