Bartolinove žlezde, Bartolinova cista i Bartolinov apsces

Šta su Bartolinove žlezde?

To su dve male, loptaste strukture koje se nalaze u donjem delu usana, sa obe strane vagine. Uskim vodom, kanalićem, one su povezane sa vaginalnim kanalom.

Kakva je funkcija Bartolinovih žlezda?

One luče sluzavu supstancu koja prouzrokuje klizavost, vlažnost unutrašnje površine usana vagine.

Šta je Bartolinova cista?

To je oteklina u vodu, kanaliću ili i u vodu i u žlezdi, što prouzrokuje blokiranje vaginalnog kraja voda. Ove ciste mogu da budu male kao grašak, ali i velike kao šljiva.

Kakvi su uobičajeni simptomi Bartolinove ciste?

a. Bol pri hodanju ili tokom snošaja.
b. Oticanje vaginalnih usana.

Kako se leči Bartolinova cista?

Bilo hirurškim uklanjanjem ciste, ili prorezivanjem ciste i stvaranjem novog otvora (ova operacija zove se marsupijalizacija).

Da li zbog ove operacije bolesnica mora da leži u bolnici?

Da, tri do pet dana.

Šta je Bartolinov apsces?

To je infekcija Bartolinove žlezde prouzrokovana nekom klicom.

Kako se leči Bartolinov apsces?

a. Antibioticima, toplim kupkama i sedativima za smanjenje bola.
b. U težim slučajevima, biće neophodno napraviti prorez i drenirati apsces ili stvoriti novi stalni otvor operacijom marsupijalizacije.

Postoje li drugi načini za lečenje Bartolinovog apscesa?

Da. S vremena na vreme, posle prorezivanja i drenaže, vrši se takozvana električna fulguracija, to jest uništavanje membrane koja prekriva apsces, čime se postiže izlečenje.

Da li pacijentkinja mora da leži u bolnici prilikom prorezivanja ili drenaže Bartolinovog apscesa?

Da. Ova procedura mora da se obavlja pod opštom anestezijom i zahteva boravak u bolnici. U nekim slučajevima, ova operacija može da se obavi pod lokalnom anestezijom i u ambulanti.