Besnilo (Hidrofobija, rabijes)

Šta je besnilo i kako se ono prenosi?

To je akutna zarazna bolest životinja, naročito pasa i mačaka, koju prouzrokuje jedan virus koji utiče na nervni sistem. Virus je prisutan u pljuvački zaražene životinje i ona ga ujedom prenosi drugoj životinji ili čoveku.

Koliko traje period inkubacije kod besnila?

Obično oko dve sedmice, ali su, u retkim slučajevima, registrovani i duži periodi i do godinu dana posle ujeda zaražene životinje.

Kakvi su simptomi besnila?

Temperatura, uznemirenost, depresija. Uznemirenost vodi do nekontrolisanog stadijuma besa i grčevitog stezanja mišića grklja­na i ždrela. Dolazi do izraženog izlučivanja pljuvačke i bolnih spazama i poremećenog gutanja. Smrt nastupa za tri do pet dana. Usled najjačih spazama mišića grla, javlja se strah od pijenja ili gutanja, od čega i dolazi naziv hidrofobija.

Šta treba da se učini sa psom ili drugom životinjom koja ujede ljudsko biće?

Takva životinja treba da bude podvrgnuta posmatranju u periodu od otprilike dve nedelje. Ukoliko ne oboli ili ne ugine u tom periodu vremena, može da se smatra da je njen ujed neškodljiv i životinja može da se vrati vlasniku. Ako životinja oboli, nju ne treba ubiti već je treba pustiti da normalno ugine, budući da će se time olakšati postavljanje dijagnoze. Zatim treba obaviti autopsiju i pregledati mozak životinje ne bi li se dobio pozitivan dokaz da je životinja obolela od besnila.

Da li besnilo može da se spreči i kontroliše?

Da, može hvatanjem i uništavanjem pasa i mačaka — lutalica i masovnim cepljenjem registrovanih pasa i mačaka protiv besnila.

Kakav je postupak kod ujeda psa ili mačke?

Dovoljno je ranu podrobno oprati sapunom i vodom u trajanju od pet do deset minuta. Više se ne smatra da je kauterizacija dobar postupak.

Da li postoji efikasna vakcina protiv besnila i kada ona treba da se upotrebi?

Postoji. Vakcina protiv besnila je veoma efikasna u sprečavanju bolesti, ali mora da se upotrebljava oprezno jer ponekada ima toksične efekte. Kada se za životinju što je ujela zna da je obolela ili kada ona ne može da se ispita jer ne može da se pronađe, treba odmah početi sa vakcinacijom protiv besnila. U slučajevima u kojima se smatra da je pas zdrav i može da bude podvrgnut posmatranju, životinju treba posmatrati četrnaest dana. Ako Životinja ostane zdrava, čovek ne mora da se vakdniše. Ako pas oboli i ugine, odmah treba početi sa imunizacijom ujedene osobe. U poslednje vreme, sa velikim uspehom se sprovode programi za aktivnu imunizaciju osoba izloženih velikom riziku od besnila, kao što u veterinari, poštonoše i speleolozi (istraživači pećina), koji se vakcinišu novom vakcinom dobijenom pomoću embriona patke.

Da li besnilo može da se spreči ako se čeka nekoliko dana od ujeda pre nego što počne vakcinacija?

Da. Bezbedno je sačekati i videti šta se događa sa životinjom, pa tek onda pristupiti vakcinaciji protiv besnila.

Ako ljudsko biće dobije besnilo, kakav je ishod?

Besnilo prouzrokuje smrt u gotovo sto posto slučajeva i ne postoji nikakav poznat i vredan način lečenja od te bolesti. Stoga se mora svaki sumnjivi slučaj prijaviti lekaru radi vakcinisanja.