Bolest hijalinih membrana (Sindrom respiratornih tegoba)

Šta je bolest hijalinih membrana?

To je bolest nedonoščadi i neke novorođenčadi rođene pomoću carskog reza, kod kojih se javljaju poremećaji u normalnom disajnom mehanizmu.

Kada se ona razvija?

Obično u periodu od šest do dvadeset četiri časa posle rođenja.

Da li se deca rađaju sa bolešću hijalinih membrana?

Teško je to reći pri rođenju. Takva novorođenčad deluju normalno pri rođenju i još nekoliko časova kasnije. Zatim počinju da se javljaju teškoće pri disanju.

Kakve su manifestacije ove bolesti?

Dete počinje teško da diše, ovo stanje se progresivno pogoršava dok, posle dva do tri dana, ne nastupi smrt usled ugušenja.

Šta prouzrokuje ovu bolest?

Uzrok je nepoznat. Neki smatraju da je ona posledica inhalacije amniotičke tečnosti (tečnosti koja obavija zametak u materici) neposredno pre rođenja. Drugi smatraju da je ona posledica slabog srca.

Da li bolest redovno prouzrokuje smrt?

Gotovo u svim slučajevima.

Kakav je postupak kod bolesti hijalinih membrana?

Inhalacije kiseonika i povećana vlažnost u inkubatoru.

Da li u ovim slučajevima kiseonik dejstvuje štetno, kao kod retrolentalne fibroplazije?

Ne, budući da koncentracija kiseonika nije visoka i budući da se kiseonik daje samo nekoliko dana.

Ako se dete oporavi od ovog stanja, da li može da bude normalno?

Neka deca su preživela i ostala normalna; druga su imala trajna oštećenja.

Da li postoji način da se spreči ovo oboljenje?

Ne postoji.