Vojna bolnica Novi Sad – primarna zdravstvena zaštita, PZZ

Vojna bolnica primarna zdravstvena zaštita Novi Sad

Adresa:
Trg Vladike Nikolaja 5, Petrovaradin, 21000 Novi Sad

Telefoni:
021 48 35 382
021 524 330

Odeljenje za unutrašnje bolesti

Telefoni:
021 48 35 617

Preporuka strane: