Bolnice Novopazarska Banja – Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti

Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti Novopazarska Banja
Banjski Put Bb, 36300 Novi Pazar
Tel: 020/371-623

Preporuka strane: