Bradavice uretre (Karunkule)

Šta je karunkula (bradavica) uretre?

To je mala izraslina na otvoru uretre. Javlja se isključivo kod žena i nastaje zbog lokalne infekcije ili hroničnog nadražaja.

Kakvi su simptomi tih bradavica?

Simptoma ne mora biti. Najčešće se može osećati bol pri dodiru bradavice (karunkule) ili kada mokraća prelazi preko nje. Često mokrenje uz nelagodnost i krvarenje javlja se kao simptom u nekim slučajevima.

Da li je uvek potrebno preduzeti lečenje?

Ne, izuzev ukoliko bradavica (karunkula) nije velika, bolna i sa simptomima.

Kako se leči bradavica uretre?

Treba je hirurški iseći ili odstraniti elektrokauterizacijom. Vrlo male bradavice (karunkule) mogu se odstraniti kauterizacijom hemijskim preparatima kao što je srebrni nitrat.

Postoji li tendencija da se te bradavice ponovo javljaju?

Da, ali ne posle hirurškog odstranjivanja.