Bradavice (Veruke, kondilomi)

Šta prouzrokuje bradavice?

Misli se da bradavice nastaju usled infekcije nekim filtrabilnim virusom.

Da li bradavice nekada nastaju zbog diranja žaba?

Ne. Da bradavice nastaju od kontakta sa žabama jedno je od uobičajenih pogrešnih verovanja.

Moraju li se sve bradavice ukloniti?

Ne. Ponekad uklanjanje samo jedne velike bradavice odraziće se tako da ostale iščeznu same po sebi.

Da li postoji neki efikasan način da se spreči pojava i nastajanje bradavica?

Ne, izuzev da postojeće bradavice ne bi trebalo da se diraju ili nadražuju, jer to može dovesti do formiranja drugih bradavica.

Da li bradavice iščezavaju ukoliko se ne leče?

Kod nekih ljudi, da.

U čemu se sastoji standardno lečenje za većinu bradavica?

Ukoliko one uopšte treba da se uklone, najčešći način za uklanjanje bradavica sastoji se u primeni električne igle. Druge bradavice se uklanjaju hirurškom ekscizidijom. Neke bradavice se uklanjaju putem zračenja X-zracima dok je za druge najbolji lek kad se spaljuju putem hemijskih materija.

Da li su sve ove metode bile uspešne u pogledu izlečenja bradavica?

Da, gotovo u svim slučajevima.

Ukoliko je neka bradavica u potpunosti uklonjena, postoji li tendencija da se ona ponovo pojavi?

Ne, ali nove bradavice se mogu stvoriti bilo gde drugo na telu.

Da li bradavice na tabanima (plantarne bradavice) imaju simptome bola?

Da. Te plantame bradavice mogu biti veoma bolne i trebalo bi da se uklone.