BRCA testovi za rano otkrivanje raka dojke – Specijalna ginekološka bolnica Genesis

BRCA testovi za rano otkrivanje raka dojke – Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Zakazivanje pregledaMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Uroša Predića 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Uroša Predića 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Kod raka dojke, nasledni faktor igra jako veliku ulogu. Čak 5% do 10% raka dojke uzrokovano je abnormalnim genima koji se prenose sa roditelja na dete. Ukoliko žena od svojih roditelja nasledi mutaciju BRCA1 ili BRCA2 gena, rizik za razvoj raka dojke ili jajnika je povećan. Specijalna ginekološka bolnica Genesis uvela je novi test Igenomix-a u našu zemlju, koji ispituje upravo ova dva gena. BRCA testovi za rano otkrivanje raka dojke omogućavaju ranu prevenciju raka kod žena, ali i kod njihovih srodnika i potomaka.

Brca testovi za rak dojke

Igenomix-ovo BRCA1/2 testiranje podrazumeva genetski skrining test, koji se obavlja pomoću tehnike sekvencioniranja (poznate kao tehnika nove generacije ili NGS), kojom se lociraju mutacija u navedenim genima. Testom se određuje da li osoba ima povećan rizik za razvoj raka dojke ili jajnika.

Pomoću NGS tehnike detektuju se mutacije BRCA1 i BRCA2 gena kod 90% nosilaca. Kada se utvrdi postojanje mutacije gena kod neke osobe, to znači da su i članovi familije potencijalni nosioci mutacija. Pozitivan rezultat testa ima impikacije i na članove porodice, čak i na buduće generacije.

Osobe kod kojih je dokazana mutacija ovih gena taj mutiran gen mogu preneti na svoje potomstvo. Pozitivan rezltat testa ima implikacije na sve članove porodice , čak i na buduće generacije.

Za šta su zaslužni BRCA1 i BRCA2 geni?

BRCA1 i BRCA2 su humani geni zaduženi za stvaranje tumor supresorskih proteina.

Njihova uloga je da pomažu u reparaciji oštećenja genetskog koda (DNK) i da obezbede stabilnost genetskog materijala u ćeliji. Ukoliko jedan od ova dva gena mutira, proces reparacije genetskog materijala ne može biti korektno izveden. Posledice su oštećenje ćelije i nastanka karcinoma.

Specijalna ginekološka bolnica Genesis
Uroša Predića 4
Novi Sad

Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Izaberite doktora i zakažite pregled

Rizik od nastanka karcinoma dojke ili jajnika, ili drugih povezanih karcinoma, je značajno povećan kod žena koje su nosioci BRCA1 ili BRCA2 gena. Muškarci nosioci mutacije ovih gena imaju povećan rizik za nastanak karcinoma dojke, dok su oba pola pod povećanim rizikom od razvoja karcinoma drugih, povezanih lokacija.

Šta pokazuje Igenomixov BRCA1/BRCA2 test?

Igenomixov BRCA1/BRCA2 test omogućava analizu mutacija na oba navedena gena kod osobe u čijim porodicama se ispoljio rak dojke ili jajnika.

Ukoliko neko dobije pozitivan nalaz na BRCA testu to znači da mu sleduje jedan personalizovan prisutup: adekvatno praćenje, dijagostika ili terapija, ali i savetovanje za članove porodice.

Rano otkrivanje raka dojke

Igenomix –ov BRCA1 i BRCA2 test mogućava analizu oba gena i lokalizaciju potencijalnih mutacija u porodicama sa dokazanim rakom dojke ili jajnika. Pozitivan rezultat testa podrazumeva dobijanje optimalnih saveta oko vaših budućih kontrolnih pregleda ili lečenja i savetovanje ostalih članova porodice koji su pod potencijalnim rizikom.

Šta ako je test pozitivan?

Ukoliko se dokaže da je osoba nosilac mutiranog gena, a već je obolela od karcinoma , to znači da je pod povećanim rizikom za razvoj udruženog maligniteta. U tim slučajevima savetuju se intenzivna praćenja i dijagnostičke procedure koje imaju zadatak da uoče karcinome navedenih regija u fazi samog nastanka , kada su šanse za uspešno lečenje i izlečenje velike.

Prilikom dobijanja pozitivnog nalaza postoji više opcija za uspešan rukovođenje rizika od karcinoma. To podrazumeva sprovođenje intenzivnih dijagnostičkih procedura koje imaju za cilj ranu detekciju.

Kako se obavlja BRCA test?

Za BRCA1 i BRCA2 test se uzima i analizira uzorak krvi – svega 10ml. Uzorkovanje se vrši na uobičajen način, kao i za bilo koju drugu analizu. Rezultati su gotovi za oko 30 dana od vađenja krvi!

BRCA testovi preporučuju se svima koji u porodici imaju osobu sa dijagnostikovanim rakom dojke pre 50. godine starosti, osobu sa dokazanim rakom u obe dojke, osobu sa potvrđenim rakom dojke i jajnika, osobu sa višestrukim karcinom dojke, osobu sa 2 ili više primarna karcinoma koja su u vezi sa BRCA1/2 mutacijama ili slučaj dokazanog karcinoma dojke kod muškog članu porodice.

Specijalna ginekološka bolnica Genesis
Uroša Predića 4
Novi Sad

Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Izaberite doktora i zakažite pregled

Preporuka strane: