Bronhijalna astma

Šta je bronhijalna astma?

Ovo stanje je vezano za otežanu prolaznost bronhijalnih puteva; karakteriše ga jak kašalj i teško disanje. To je hronična bolest koja obično počinje u detinjstvu ili u ranom zrelom dobu.

Šta prouzrokuje bronhijalnu astmu?

Bilo koji uobičajeni alergen kao što je polen, spore plesni, kućna prašina, životinjska dlaka, namirnice ili lekovi.

Kada najčešće dolazi do napada astme?

U ranim jutarnjim časovima.

Koji su najopštiji simptomi astme?

Šištanje u grudima, osećaj gušenja, jak suv kašalj i otežan izdisaj vazduha iz pluća.

Šta ubrzava napade astme?

Akutna infekcija disajnih organa ili izloženost vrlo velikoj dozi jednog od alergena. Takođe emocionalni poremećaji, napor ili iznenadna promena temperature.

Nastupaju li napadi astme iznenada?

Da.

Šta se dešava u organizmu u toku astmatičnog napada?

Tada dolazi do oticanja sluzokože bronhijalnih puteva i malih bronhiola u plućima. Ovo prouzrokuje sužavanje vazdušnih pute-va. Sluzne žlezde u bronhijalnom kanalu luče veće količine sluzi još više sprečavajući prolaz vazduha.

Može li se astma »prerasti«?

Ne. Opšta je zabluda da će deca u kasnijem dobu prerasti astmu.

Može li astma nestati bez lečenja?

Kao i u svim alergijskim stanjima, čine se pokušaji da se odredi  alergen ili uzrok osetljivosti. Desenzibilizaciono lečenje i lekovi znatno će olakšati ili potpuno eliminisati teškoće u četiri petine slučajeva. Oko deset odsto bolesnika imaće i dalje povremene napade dok su drugih deset odsto potpuno neosetljivi na lečenje i u njihovom slučaju nema koristi ni od kakvog lečenja.

Da li je astmatičaru nekad potrebno bolničko lečenje?

Da. U slučaju vrlo jakog akutnog napada astme smeštaj pacijenta u bolnicu je često potreban da bi se sprečilo gušenje.

Prouzrokuje li astma nekad tuberkulozu ili rak pluća?

Ne.

Može li se i najjači napad astme dovesti pod privremenu kontrolu?

Da. Postoje lekovi koji dovode do ublažavanja snažnog akutnog napada.

Vodi li astma srčanom oboljenju?

U izvesnim slučajevima hronične astme može doći do srčanog oboljenja pod uticajem pojačanog srčanog napora u toku ponovljenih napada astme. Da bi do toga došlo, potrebno je dugo vremena.

Do kakvih plućnih oboljenja može dovesti astma?

Emfizem, zatim bronhiektazije i druga plućna oboljenja mogu nastati pod uticajem astme.

Može li promena klime pomoći bolesnicima od astme?

Ovakva promena može biti vrlo korisna ukoliko se alergijski uzročnici astme ne nalaze u novoj okolini.