Bronhijalne ciste (Škržni prorezi)

Šta su bronhijalne ciste?

Džepovi koji predstavljaju ostatke nepotpune apsorpcije žlebova koji se zapažaju u toku embrionalnog razvoja.

Gde se obično sreću bronhijalne ciste?

One se javljaju na vratu zbog neodgovarajuće i nekompletne apsorpcije škržnih lukova u toku embrionalnog razvoja.

Kada se bronhijalne ciste obično primećuju?

U detinjstvu ili ranoj mladosti neobičan otvor se može primetiti na strani lica ili iza uva ili na jednoj od strana vrata i može se protezati do ključne kosti.

Kako se leče bronhijalne ciste?

Ukoliko počnu da rastu ili ako dođe do sekrecije iz nenormalnih otvora, treba ih hirurški odstraniti.

Da li je operacija u cilju odstranjivanja bronhijalnih cisti opasna?

Ne, ali može biti komplikovana činjenicom da ciste mogu imati otvor u unutrašnjosti grla.

Mogu li se bronhijalne ciste ponovo javiti ako su jednom bile odstranjene?

Ukoliko nisu odstranjene u celosti, tj. potpuno, mogu se ponovo javiti i tada će biti potrebna nova operacija.