Bulbarni oblik poliomielitisa

Kakav je bulbarni oblik poliomiolitisa?

On zahvata deo mozga koji kontroliše disanje i rad srca i predstavlja najozbiljniji oblik ove bolesti.

Kako se može znati da li će se bolest razviti u bulbarni oblik?

Obično postoje teškoće u gutanju i disanju. Rad srca je nepravilan, a mogu postojati i tragovi srčanog udara.

Da li je bulbarni oblik poliomielitisa čest?

Oko deset do petnaest posto paralitičkih slučajeva poliomielitisa razvija se u bulbarni oblik.

Da li je bulbarni oblik poliomielitisa najopasniji oblik bolesti?

Da. Praktično svi smrtni slučajevi zbog poliomielitisa pripadaju slučajevima bulbarnog oblika bolesti.

Koji je stepen smrtnosti u slučajevima bulbarnog poliomiclitisa?

Oko dvadeset do dvadeset pet posto.

Gde treba lečiti bulbarni oblik poliomiclitisa?

Uvek u bolnici. Ovo su slučajevi kojima je potrebna posebna nega u »čeličnim plućima« (respiratoru).

Za koje slučajeve se kaže da su najteži?

Za one kada paraliza zahvati disajne mišiće.

Šta se radi sa pacijentom koji ima paralizu disajnih mišića?

Ovi slučajevi zahtevaju upotrebu respiratora (»čeličnih pluća«) sve dok se disajni mišići dovoljno ne oporave od oduzetosti da se može nastaviti disanje. To može trajati nekoliko nedelja ili meseci.