Čekićasti prsti

Šta su čekićasti prsti?

Deformitet kod koga je nožni prst povijen u obliku maljice.

Šta prouzrokuje čekićasti prst?

a. Urođeni deformitet
b. Nošenje neodgovarajuće obuće

Kako se leči čekićasti prst?

Hirurškom korekcijom deformisanog čekićastog prsta na nozi kao i susednih prstiju koji isto tako mogu do izvesnog stepena biti deformisani.

Da li je hirurgija efikasna u lečenju čekićastog prsta?

Da.