Cervicitis – zapaljenje cerviksa, grlića materice

Šta je cervicitis?

To je zapaljenje cerviksa, grlića materice.

Koji su različiti tipovi cervicitisa?

a. Erozija cerviksa: to je ranjavo, pocrvenelo područje koje se javlja na otvoru cervikalnog kanala u vagini. Erozija može da bude primarne prirode, a javlja se kod mladih devojaka kod kojih je postojao poremećaj u razvoju usled koga se nije razvila normalna sluzokoža (membranska obloga) cerviksa. Erozije mogu da budu sekundarne prirode: da se razviju kao posledica povrede stečene prilikom porođaja ili kao rezultat operativnog poremećaja, na primer, posle kiretaže i dilatacije.
b. Cistični cervicitis: to je stanje u kome se male ciste razvijaju na zapaljenom cerviksu tokom procesa izlečenja. Kako se površina cerviksa zalečuje, dolazi do začepljenja nekih njegovih žlezdi i do formiranja cisti.
c. Hipertrofični cervicitis: to je stanje kod koga dolazi do prekomernog razvoja čitave supstance cervikalnog tela. Ono je često povezano sa formiranjem ciste i erozijom.
d. Hronični cervicitis: ponovna pojava bilo kog od gore pobro- janih vrsta cervicitisa.

Šta izaziva cervicitis?

a. Bakterije, gljive ili paraziti.
b. Povrede koje su sekundarna pojava porođaju ili hirurškom zahvatu.
c. Urođeni nedostatak u normalnom obložnom sloju cerviksa.

Koji su simptomi cervicitisa?

a. NajnaglaSeniji simptom je vaginalno lučenje (leukoreja). Luče- vina može da se razlikuje po obliku i da bude od bezbojne sluzave do beličaste ili žućkaste.
b. Vaginalno krvarenje posle seksualnog odnosa.
c. U teškim slučajevima, menstrualno krvarenje može da bude teže no normalno. Pre menstruacije ili posle nje, na jedan ili dva dana, mogu da se jave »mrlje«.

Da li cervicitis može da utiče na sposobnost začeća?

Ponekad. U takvim slučajevima neophodno je pre začeća izlečiti cervicitis.

Kako se leči cervicitis?

a. Ako je u pitanju zapaljenje, ono mora da se llkvidira odgovarajućim i specifičnim medikamentima.
b. Vaginalno ispiranje pomaže uspostavljanju kontrole nad lokalnom infekcijom; ispiranje blago kiselim tečnostima može da spreči ponovnu pojavu infekcije koju su izazvale gljivice ili paraziti.
c. Jednostavna erozija cerviksa može da se leči kauterizacijom srebronitratom ili elektro-kauterizacijom.
d. Intenzivne erozije, ili pojava ciste, zahtevaju energičnije lečenje elektro-kauterizacijom.
e. Hronična hipertrofija cerviksa može da se leči kauterizacijom, ali ponekad, u težim slučajevima, pacijentkinja mora da stupi u bolnicu radi amputacije cerviksa.

Da li postoji tendencija da se cervicitis ili cervikalna erozija (ranica) ponovo pojave?

Da. Ako do toga dođe, ponovo treba početi lečenje. Nije neuobičajeno da dođe do ponovne pojave lakšeg vida oboljenja, ali če organizam odmah reagovati ako se lečenje hitno primeni.

Ako se cervicitis ponovo javi, da li ginekolog treba da posumnja u tumor?

Da, a u takvim slučajevima vrši se biopsija cervikalnog tkiva radi ispitivanja pod mikroskopom.

Da li ginekolog ispituje na rak sve slučajeve abnormalnosti cerviksa?

Da. Dobar ginekolog može da odluči koje stanje zahteva dalja ispitjvanja. A ako postoji bilo kakva sumnja u pogledu dijagnoze, on će uzeti razmaz za kancer i obaviti biopsiju sumnjivog područja.