Ciste jajnika – vrste, veličina i lečenje cisti jajnika

Šta su folikularne ciste?

To su male, tečnošću ispunjene kesice koje se pojavljuju na površini jajnika. One se javljaju usled toga što se folikulum (mešak) u kome se jaje proizvodi nije provalio ili, kako lekari kažu — rupturirao. Na taj način cista ostaje umesto da bude apsorbovana.

Do koje veličine narastaju folikularne ciste?

Njihova veličina kreće se od veličine graška do veličine šljive.

Koji su uzroci folikularnih cisti?

a. Ranija infekcija koja je prouzrokovala zadebljanje spoljnjeg omotača jajnika.
b. Poremećaj u funkcji jajnika.

Kakve simptome izazivaju folikularne ciste?

One mogu biti bez ikakvih simptoma ili mogu dovesti do disfunkcije jajnika kao što je napred opisano. Veća, usamljena folikularna cista ponekada može da izazove bol u donjem delu trbuha, da stvara nelagodnosti prilikom mokrenja, bol pri snošaju i nepravilnosti u menstruaciji.

Da li ikada dolazi do prskanja (rupture) folikularne ciste?

Da. Kada se to dogodi može da se javi oštar bol u donjem delu trbuha, zatim osetljivost na pritisak, mučnina, povraćanje, pa čak i stanje šoka. Ginekolog često ima teškoća da razlikuje rupturu folikularne ciste od zapaijenja slepog creva ili od vanmaterične trudnoće.

Kako se leče folikularne ciste?

Za jednostavne, male ili mnogobrojne ciste, koje ne daju nikakve simptome, lečenje se retko primenjuje. Višestruke ciste koje imaju simptome i koje su povezane sa disfunkcijom jajnika treba lečiti hirurškim putem, uklanjanjem klinastog dela jajnika. Ako dođe do rupture ili izvijanja usamljene ciste, a simptomi se ne izgube za dan ili dva, valja pristupiti operaciji.

Da li folikularne ciste jajnika ikada izčezavaju same od sebe?

Da.

Postoji li tendencija ka ponovnom pojavjlivanju folikularnih cisti?

Da. Pacijentkinje koje su imale folikularne ciste moraju se periodično podvrgavati ginekološkom pregledu.

Šta je cista žutog tela jajnika?

Pošto je jaje izbilo iz jajnika, folikulum treba da se povuče i iščezne. U nekim slučajevima, umesto da iščezne, folikulum se razvija u cistu (vrećicu). Takva cista može da bude ispunjena krvlju i može da dostigne veličinu limuna ili pomorandže, pa i još veću.

Koji tu simptomi ciste žutog tela?

Može se desiti da cista ne prouzrokuje simptome ili, ako je velika, može da izazove bol, zakašnjenje menstruacije ili bolni snošaj. Ako se cista provali, može da dođe do akutne pojave bola, mučnine, povraćanja, poremećaja pri mokrenju i jakog bola u predelu doinjeg dela trbuha. To može da liči na stanje koje zahteva akutnu hiruršku intervenciju, kao što su zapaljenje slepog creva ili vanmaterična trudnoća, pa se mora pristupiti hirurškom zahvatu, što se obično i čini.

Kada je neophodno operisati provaljenu cistu žutog tela?

Ako simptomi potraju i ako je nastupio veliki gubitak krvi.

Da li postoje druge vrste jajničkih cisti?

Da. Postoji mnogo vrsta, uključujući u njih jednostavne usamljene ciste i cistične tumore.

Do li takve ciste mnogo narastu?

Da. Neke od njih mogu da ispune čitavu abdominalnu duplju i dostignu veličinu lubenice.

Kako se leče te ciste?

Hirurškim uklanjanjem što je moguće pre.

Što je dermoidna cista jojnika?

To je tumor kooji se javlja kod žena obično izmedu dvadesete i pedesete godine života. On se često pronalazi u oba jajnika i može da naraste do veličine pomorandže. Sastavljen je od više tipova ćelija, pa čak i ćelija kose, kostiju i zuba. Takođe je pronađeno da dermoidne ciste sadrže i druga tkiva koja podscećaju na organe prvobitnog stadijuma razvoja.

Da li su dermoidne ciste maligne?

Velika većina nije maligna, ali će neke postati maligne ako se ne uklone.

Kako se postavlja dijagnoza dormoidne ciste?

Pregledom karličnog područja uključujući i rendgenski aparat.

Kako se leči dermoidna cista jajnika?

U doba za rađanje leči se resekcijom dermoidne ciste. Kada žena prode to doba, leči se vađenjem jajnika, jednog ili oba, i materice.

Da li se ciste jajnika ikada provaljuju?

Ponekada se to događa, a kada se to desi, preporučuje se hitna operacija.