Ciste pluća

Kada se sreću ciste na plućima?

One su obično urođeni deformiteti i karakterišu se kesama sa tankim zidom ispunjenim vazduhom ili tečnošću. Neke ciste na plućima ne daju nikakve simptome, dok druge stvaraju pritisak i prouzrokuju kolaps okolnog plućnog tkiva.

Mogu li se plućne ciste inficirati tako da se formira apsces?

Da. Druge pak ciste mogu prsnuti i omogućiti ulaz vazduha u grudnu duplju.

Kako se leče plućne ciste?

Ciste koje pokazuju simptome treba lečiti hirurški. Takva operacija uključuje otklanjanje ciste i okolnog tkiva (segmentna resekcija).

Da li su operacije za uklanjanje plućnih cisti uspešne?

Da. Većina pacijenata se potpuno oporavlja.