Cistokela i rektokela

Šta je cistokela?

Cistokela je hemija (kila) zida bešike u vaginu. Cistokele mogu da se razlikuju po tome kako su razvijene: od blage otekline u vagini do maksimalnog spuštanja hernije, tokom čega gotovo čitava bešika prodire kroz vaginalni otvor.

Šta je rektokela?

To je hernija rektalnog zida u vaginu. I ovde, veličina hemije vidljivo se razlikuje od slučaja do slučaja.

Šta izaziva cistokele ili rektokele?

Cistokele i rektokele su posledice povreda istog tipa kao one što izazivaju ispadanje materice, kidanje ligamenata u toku porođaja.

Koliko su često javljaju cistokela, rektokela i ispadanje materice?

To su uobičajene pojave. Češće se javljaju kod žena koje su imale više dece. Isto tako, verovatnije je da će se kod žena posle četrdesete godine javiti ova oboljenja, budući da njihovi noseći ligamenti počinju da slabe i da se razvlače.

Da li postoji težnja da se cistokela, rektokcla i ispadanje materice jave istovremeno?

Da, u veoma velikom broju slučajeva. Međutim, sasvim je moguće da neka žena ima ispalu matericu bez pojave cistokele ili rektokele, ili da ima cistokelu bez rektokele, ili obrnuto.

Koji su simptomi cistokele?

Najčešći simptomi su često mokrenje, gubitak, to jest, ispuštanje pomalo mokraće pri kašljanju, kijanju, smejanju ili fizičkom naprezanju. Žena takođe može da ima osećaj nabrekline u vagini.

Koji su simptomi rektokele?

Osećaj pritiska u vagini i čmaru uz teškoće pri pražnjenju creva.

Da li cistokela, rektokela ili ispadanje materice dovode do raka?

Ne.

Kako se leče cistokela i rektokela?

Plastičnom operacijom vagine tokom koje se pokidani ligamenti mišići sastavljaju, a razvučena ili prekomerna tkiva uklanjaju.

Da li su operacije cistokele i rektokele ozbiljne?

Ne, ali zahtevaju rad specijaliste hirurga-ginekologa.

Koliko vremena pacijenkinja treba da provede u bolnici posle plastičnih opcracija na vagini?

Jednu sedmicu do deset dana.

Da li su rezultati operacija zadovoljavujući?

Da. Izlečenje nastupa u gotovo svim slučajevima.

Da li cistokela, rektokela ili ispadanje materice mogu da se leče medikamentozno, bez operacije?

Ne, ali privremeno olakšanje može da se postigne upotrebom prstenova ili pesara. No ove naprave ne dovode do izlečenja.

Kada je u slučaju cistokele, rektokele ili ispadanju materice neophodan hirurški zahvat?

Onda kada su simptomi, kao što je ranije pomenuto, dovoljni da ometaju normalan, sređen život ili kada remete rad i funkcionisanje bešike ili creva.

Kakvi su izgledi da se ove pojave jave opet poslo operacije?

Posle dobro izvršene operacije, izgledi za ponovno pojavljivanje su manji od pet posto.

Da li postoje ikakvi vidljivi ožiljci posle plastičnih operacija na vagini?

Ne.

Koja vrsta anestezije se primenjuje za ove zahvate?

Bilo spinalna (leđna), bilo opšta anestezija.

Koliko traju ove operacije?

Potpuna plastična operacija vagine može trajati od jednog do dva časa.

Da li je pacijentkinji neophodna posebna nega posle operacije?

Obično ne, premda bi bila velika korist ako bi se mogla obezbediti nečija pomoć za nekoliko dana.

Da li su operacije na vagini mnogo bolne?

Ne.

Koliko vremena posle operacije na vagini bolesnica može da napusti poste|ju?

Jedan dan posle operacije.

Da li je potrebno preduzimati kakve mere predostrožnosti posle operacije?

Da, na nekoliko dana u bešiku može da se stavi kateter čime se pomaže obnova funkcionisanja befiike.

Kako utiču na bešiku i rektum plastične operacije na vagini?

U nekim slučajevima, otprilike u prvoj nedelji, mogu da se jave teškoće prilikom mokrenja. Isto tako, pri operacijama rektokele, mogu da se pojave teškoće u radu creva u sličnom periodu vremena. Te komplikacije su privremene i spontano će se izgubiti same po sebi.

Da li posle ovakvih operacija treba ukloniti šavove?

Ne. Šavovi se apsorbuju, te stoga ne moraju da se uklanjaju.

Da li je uobičajena pojava krvarenja posle operacije na vagini?

Da. Neznatno krvarenje može da traje i nekoliko nedelja.

Da li plastične operacije na vagini ometaju polno opštenje?

Ne. Kada se tkiva zaleče, polno opštenje može da se nastavi. Za ovo je obično potrebno šest do osam nedelja.

Da li žena može da rađa posle operacije cistokele ili rektokele?

Da, ali porođaj će možda morati da se obavi uz carski rez, budući da je ranija operacija mogla da utiče na sposobnost tih struktura da se dovoljno razvlače i šire. Isto tako, običan porodaj može da prouzrokuje ponovnu pojavu cistokele ili rektokele.

Kada je najbolje da se žena podvrgne plastičnoj operaciji?

Kad više ne namerava da rađa.

Koliko vremena posle plastične vaginalne operacije žena može da obavlja sledeče radnje:

Da se kupa pod tušem? – Posle jedne nedelje.

Da se kupa u kadi? – Posle četiri nedelje.

Da izlazi napolje? – Posle nedelju dana.

Da obavlja domaće poslove? – Posle dve nedelje.

Da vozi automobil? – Posle četiri nedelje.

Da nastavi s polnim odnosima? – Posle osam nedelja.

Da se vrati na posao? –  Posle šest nedelja.

Da ispira vaginu? –  Posle šest nedelja.