Čulni organi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Čulni organi, naročiti nervi koji su tako snabdeveni da mogu da primaju i prosleđuju specifične stimuluse.

Preporuka strane: