Čuvanje matične ćelije – banke matičnih ćelija – cena čuvanja

Kako se čuvaju matične ćelije – banke u Srbiji?

Nakon vađenja, obradu, transport i čuvanje matičnih ćelija preuzima banka za matične ćelije za koju se odlučite. Obavlja se krioprezervacija, što znači da se uzorak čuva na temperaturama ispod -190 stepeni, kako bi matične ćelije i u trenutku odmrzavanja ostale mlade i vitalne.

U Srbiji ima više banaka koje se bave čuvanjem matičnih ćelija, te je od ključne važnosti da se, pre nego što donesete odluku, proverite da li banka poseduje licencu i sertifikat autorizovane agencije zemlje odakle je banka.

Ova oblast je precizno definisana u Evropskoj uniji, te je lečenje matičnim ćelijama moguće isključivo ukoliko je uzorak sertifikovan po rigoroznim propisima EU, odnosno nadležnog organa zemlje iz koje je banka. Spisak  agencija ovlašćenih da izdaju sertifikat prihvatljiv za Eu možete naći na sajtu www.eurocet.org.

Cena čuvanja matičnih ćelija u Srbiji staje u proseku oko 1.800 evra.