Debridman – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Debridman, hirurško uklanjanje devitaliziranog, mrt- vog tkiva u nekoj rani.

Preporuka strane: