Neparalitični oblik poliomielitisa (dečija paraliza)

Kako se manifestuje neparalitični oblik poliomielitisa?

Pored gore opisanih simptoma koji postoje kod abortivnog poliomielitisa, pacijent može imati visoku groznicu, glavobolju, bol u mišićima i ukočenost nekih mišića na leđima i vratu.

Postoje li neki testovi koji mogu otkriti prisustvo neparalitičnog oblika poliomielitisa?

Da. Lekar će otkriti da je potiljak i deo leđa ukrućen. Dete možda neće biti u stanju da savije vrat tako da mu brada dodime grudi. U sedećem položaju dete često ne može da samo sedi već mu je potrebno podupreti leđa. Pored toga, može imati i teškoće u savijanju leđa. Svi ovi nalazi ukazuju na prisustvo neparalitičnog oblika poliomielitisa, ali ne predstavljaju isključivi dokaz.

Postoji li neki test koji može da sa više sigurnosti postavi dijagnozu neparalitičnog oblika poliomielitisa?

Da. Lumbalna punkcija (vađenje kičmene tečnosti pomoću igle), koja se vrši u bolnicama, biće u stanju da otkrije karakteristične ćelije u kičmenoj tečnosti što će omogućiti preciznu dijagnozu.

Kakav je tok bolesti kod najčešćeg oblika neparalitičnog poliomielitisa?

Do paralize ne dolazi a temperatura se za nekoliko dana vraća na normalu. Slabost, bol i ukočenost mišića nestaju i ne dolazi ni do kakvih trajnih posledica.

Da li neparalitični oblik poliomielitisa stvara imunitet?

Da.

Koji procenat slučajeva poliomielitisa pripada neparalitičnom obliku?

Oko tri do pet posto.