Dekalcifikacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Dekalcifikacija, gubitak kalcijuma u kostima.

Preporuka strane: