Depresivni lekovi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Depresivni lekovi, lekovi koji snižavaju funkcionalnu aktivnost nekog organa ili više organa derma, koža.

Preporuka strane: