Desenzibilizacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Desenzibilizacija, proces ili postupak u kome neka osoba gubi osetljivost na neki nadražaj.

Preporuka strane: